Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2010

TRỰC THĂNG - Helicopter

TÂY BAN NHA - Spain [2] 


 ĐÀI LOAN - Taiwan [1]ANH - United Kingdom [18]ARGENTINA - Argentina [1]
 
BA LAN - Poland [4]

HỢP TÁC - Cooperation [22]
LIÊN XÔ-NGA - U.S.S.R-Russia [38]


MỸ - United States [85]


NAM PHI - South Africa [2]
NHẬT - Japan [5]PHÁP - France [15]ROMANIA - Romania [1]TRUNG QUỐC - China [4]UKRAINE - Ukraine [1]ÁO - Austria [1]Ý - Italy [10]ĐỨC - Germany [9]ẤN ĐỘ - India [2]
TIỆP KHẮC - Czechslovakia [2]
IRAN - Iran [1] 
NAM HÀN - South Korea [1]
BRAZIL - Brazil [1]

Không có nhận xét nào: