Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2010

Trực thăng ẤN ĐỘ
HAL ALH-Dhruv (1992)

Không có nhận xét nào: