Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

Phi cơ tiếp nhiên liệu MỸ

Boeing KC-135 Stratotanker
 (1956)

Không có nhận xét nào: