Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

Phi cơ đặc dụng LIÊN XÔ

Antonov An-30 Clank (1967)
Mikoyan-Gurevich
 MiG-105 Spiral (1976)


Antonov An-6 Meteo (1948)
Ilyushin Il-24N (1980)

Không có nhận xét nào: