Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2010

Tàu con thoi LIÊN XÔ

NPO Energia Buran (1988)

Không có nhận xét nào: