Thứ Ba, 17 tháng 8, 2010

Phi cơ VTOL ĐỨC


VFW VAK-191B (1971)

Dornier Do-31 (1967)

EWR VJ-101C (1963)

Không có nhận xét nào: