Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

Phi cơ tuần tra BRAZIL

Embraer EMB-111 / P-95 Bandeirulha
 (1977)

Không có nhận xét nào: