Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

Phi cơ tuần tra Ý


CANT Z.501 Gabbiano (1934)


CANT Z.506 Airone (1935)

Không có nhận xét nào: