Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

Phi cơ đặc dụng MỸ

Boeing 200/221 Monomail (1930)
Abrams P-1 Explorer (1937)


Grumman HU-16 / SA-16 Albatross
 (1949)Air Tractor AT-802 (1990)
Ayres S-2 Thrush (1956)

Boeing VC-25 Air Force One (1987)


Piper PA-25 Pawnee (1957)


Aerial Distributors
DWI-1 Distributor Wing (1965)


Grumman G-164 Ag-Cat (1957)Eagle DW-1 (1977)


Northrop F-15/RF-61 Reporter
(1945)

Không có nhận xét nào: