Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

deHavilland Canada C-8A Buffalo QSRA


C-8A  Buffalo QSRA
PHI CƠ STOL THỬ NGHIỆM
deHavilland Canada-NASA (Canada,Mỹ)
_____________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 03
Dài : 27,08 m
Sải cánh : 29,26 m
Cao : 8,73 m
Trọng lượng không tải : 11.412 kg
Tối đa khi cất cánh : 22.300 kg
Động cơ : 04 động cơ phản lực Avco Lycoming YF.102 có sức đẩy 3.150 kg mỗi cái.
Tốc độ : 867 km/giờ
Cao độ : 9.450 m
Tầm hoạt động : 4.110 km
Bay lần đầu : 06/7/1978
Số lượng sản xuất : 01
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : McDonnell Douglas YC-15 (Mỹ).
.


NGUỒN :
- en.wikipedia.org
- dhc4and5.org
- airliners.net
- crimso.msk.ru
- youtube.com


Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012

English Electric Wren


Wren
PHI CƠ HẠNG NHẸ
English Electric Co.Ltd. (Anh)
______________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 7,39 m
Sải cánh : 11,28 m
Cao : 1,45 m
Trọng lượng không tải : 105 kg
Tối đa khi cất cánh : 191 kg
Động cơ : 01 động cơ cánh quạt ABC.8 có sức đẩy 7,5 ngựa.
Tốc độ : 80 km/giờ
Cao độ : () m
Tầm hoạt động : 1 giờ 30 phút.
Bay lần đầu : 1921
Số lượng sản xuất : 03
Quốc gia sử dụng : Anh.
Phi cơ so sánh : Air Navigation and Engineering ANEC II (Anh).
.


Xem clip về English Electric Wren
NGUỒN :
- en.wikipedia.org
- abpic.co.uk
- airmuseumsuk.org
- airwar.ru
- airliners.net
- flightglobal.com
- flickr.com
- 1000aircraftphotos.com
- zap16.com
- airport-data.com
- youtube.com


Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

ANEC II

ANEC II
PHI CƠ HẠNG NHẸ
ANEC-Air Navigation and Engineering Co. Ltd. (Anh)
____________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01 + 01 HK
Dài : 4,75 m
Sải cánh : 9,75 m
Cao : 0,91 m
Trọng lượng không tải : 131 kg
Tối đa khi cất cánh : 213 kg
Động cơ : 01 động cơ cánh quạt 02 xi-lanh 1.100cc Anzani có sức đẩy 35 ngựa.
Tốc độ : 120 km/giờ
Cao độ : () m
Tầm hoạt động : 180 km
Bay lần đầu : 8/1924
Số lượng sản xuất : 01
Quốc gia sử dụng : Anh.
Phi cơ so sánh : English Electric Wren (Anh).
.NGUỒN :
- en.wikipedia.org
- abpic.co.uk
- randomnotes.co.uk
- airmuseumsuk.org
- airliners.net
- zap16.com
- box24.bluehost.com
- flickr.com
- aviastar.org
- airport-data.com
- youtube.com