Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

PHI CƠ TUẦN TRA - Patrol

ANH - United Kingdom [5]
ARGENTINA - Argentina [1]
BRAZIL - Brazil [1]
LIÊN XÔ - U.S.S.R. [3]
NHẬT - Japan [4]
TRUNG QUỐC - China [1]
Ý - Italia [2]
MỸ - United States [9]

Không có nhận xét nào: