Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

Phi cơ hỏa tiển LIÊN XÔ

Bereznyak-Isayev BI-1 (1942)


Bisnovat 5 (1948)

Không có nhận xét nào: