Thứ Ba, 17 tháng 8, 2010

Phi cơ VTOL CANADA

Canadair CL-84 Dynavert (1965)
Avro Canada VZ-9-AV Avrocar (1959)

Không có nhận xét nào: