Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

Phi cơ hỏa tiển MỸ

North American X-15 (1959)

Bell X-2 Starbuster (1955)Douglas D-558-2 Skyrocket (1948)


Bell X-1 (1946)

Không có nhận xét nào: