Thứ Hai, 16 tháng 8, 2010

Phi cơ thử nghiệm NHẬT

Nakajima J9Y Kikka (1945)
Gasuden Koken-Ki (1937)

Kobeseiko Te-Go (1942)Tachikawa Ki-77 (1942)


Không có nhận xét nào: