Chủ Nhật, 15 tháng 8, 2010

Phi cơ thể thao Ý


Terzi T-30 Katana (1991)

Terzi T-9 Stiletto (1990)

Magni PM-3/4 Vale (1935)
Macchi M-67 (1929)

Không có nhận xét nào: