Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

Phi cơ đặc dụng ÚC


Transavia PL-12 Airtruk / Skyfarmer
 (1960)
Kingsford Smith PL-7 Tanker (1956)

Yeoman YA-1 Cropmaster (1960)


CAC CA-28 Ceres (1958)

Không có nhận xét nào: