Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2010

Trực thăng TRUNG QUỐC

Harbin Z-5 (1958)


Harbin Z-9 Haitun (1981)Changhe Z-11 (1994)


 
CAIC Wuzhuang Zhisheng WZ-10 (2003)

Không có nhận xét nào: