Thứ Năm, 30 tháng 4, 2009

Scaled Composites 316 SpaceShipOne

SpaceShipOne
TÀU KHÔNG GIAN
Scaled Composites (Mỹ)
______________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01 + 02 HK
Dài : 5,0 m
Sải cánh : 5,0 m
Cao : () m
Trọng lượng không tải : 1.200 kg
Tối đa khi cất cánh : 3.600 kg
Động cơ : 01 động cơ hỏa tiển N2O/HTPB SpaceDev Hybrid có sức đẩy 7.500 kg trong 87 giây.
Tốc độ : 3.518 km/giờ
Cao độ : 112.000 m
Tầm hoạt động : 65 km
Bay lần đầu : 21/6/2004
Số lượng sản xuất : 01 chiếc.
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : Mikoyan-Gurevich MiG-105 Spiral (Liên Xô).
.

Scaled Composites 318 White Knight

White Knight
VẬN TẢI CƠ
Scaled Composites (Mỹ)
______________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 02 + 02 HK, hoặc tàu không gian Spaceship One.
Dài : () m
Sải cánh : 25,0 m
Cao : () m
Trọng lượng không tải : 2.900 kg
Tối đa khi cất cánh : 6.500 kg
Động cơ : 02 động cơ phản lực General Electric J85-GE-5 với sức đẩy 1.750 kg mỗi cái, có khả năng tái khai hỏa.
Tốc độ : 290 km/giờ
Cao độ : 16.100 m
Tầm hoạt động : 3 giờ.
Bay lần đầu : 01/8/2002
Trị giá : 20 triệu USD cho dự án.
Số lượng sản xuất : 01 chiếc.
Quốc gia sử dụng : Mỹ.
Phi cơ so sánh : Scaled Composites Proteus (Mỹ).
.