Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

Phi cơ đặc dụng BA LAN

PZL-Mielec M-15 Belphegor
 (1973)PZL-106 Kruk (1973)

Không có nhận xét nào: