Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

Phi cơ đặc dụng BRAZIL

Embraer EMB-200/201/202 Ipanema
 (1970)

Không có nhận xét nào: