Chủ Nhật, 15 tháng 8, 2010

PHI CƠ THỂ THAO - Sport


BA LAN - Poland [2]

MỸ - United States [31]

PHÁP - France [18]


Ý - Italia [4]
UKRAINE - Ukraine [3]
BỈ - Belgium [1]
LIÊN XÔ-NGA - U.S.S.R-Russia [10]
ANH - United Kingdom [6]
ĐỨC - Germany [9]ÁO - Austria [1]


THỤY SĨ - Switzerland [1]


TIỆP KHẮC-Czechoslovakia [6]

BRAZIL-Brazil [1]
ĐAN MẠCH-Denmark [1]

Không có nhận xét nào: