Thứ Ba, 17 tháng 8, 2010

Phi cơ VTOL PHÁP

Dassault Mirage IIIV / Balzac (1965)
Sud-Ouest SO-1310 Farfadet (1953)
Aérospatiale Nord 500 Cadet (1968)

Không có nhận xét nào: