Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

PHI CƠ TIẾP NHIÊN LIỆU - Refueling Aircraft

NGA - Russia [1]
MỸ - United States [1]

Không có nhận xét nào: