Thứ Hai, 16 tháng 8, 2010

Phi cơ thử nghiệm LIÊN XÔ

Kalinin K-12/VS-2 Zhar-Ptitsa/Firebird
 (1936)
Yakovlev Yak-1000 (1951)

Tupolev ANT-1 (1923)

Tupolev ANT-25 (1933)


Sukhoi Su-5 / I-107 (1945)

Mikoyan-Gurevich MiG Ye-8 (1962)
Mikoyan-Gurevich MiG-8 Utka (1945)Mikoyan-Gurevich I-7U / I-75 (1957)

Mikoyan-Gurevich I-3U / I-420 (1956)

OKB-1 150 (1952)Ilyushin Il-54 Blowlamp (1955)


Beriev A-60 (1981)


Mikoyan-Gurevich I-224 (1944)


Sukhoi Su-11LK (1947)
Tupolev ANT-23 / I-12 (1931)
Yakovlev EG (1947)

Lavochkin La-152 (1946)
Mikoyan-Gurevich SM-12 (1957)

Petlyakov VI-100 (1939)


Bratukhin G-4 (1947)Mikoyan-Gurevich I-320 (1949)
Beriev R-1 (1951)

Sukhoi T-3 (1956)


Bisnovat SK-1 (1939)

Mikoyan-Gurevich MiG-21I (A-144) Analog (1968)

Tupolev Tu-73 (1947)

Không có nhận xét nào: