Thứ Tư, 30 tháng 6, 2010

PHI CƠ KHÔNG NGƯỜI LÁI - Unmanned Aerial Vehicle

MỸ - United States [14]
ÁO - Austria [1]
THỤY ĐIỂN - Sweden [1]
THỤY SĨ - Switzerland [1]
PHÁP - France [1]
NHẬT - Japan [1]
LIÊN XÔ-NGA - U.S.S.R.-Russia [4]
ISRAEL - Israel [3]
HỢP TÁC - Cooperation [2]
CANADA - Canada [1]
ANH - United Kingdom [2]
ĐỨC - Germany [1]

Phi cơ không người lái ÁO

Schiebel Camcopter S-100 (2005)

Phi cơ không người lái THỤY ĐIỂN

SAAB Skeldar (2006)

Phi cơ không người lái THỤY SĨ

RUAG Ranger (1998)

Phi cơ không người lái PHÁP

Phi cơ không người lái NHẬT

Yamaha Rmax (1987)

Phi cơ không người lái LIÊN XÔ-NGA


Yakovlev Pchela-1 (1990)


Kamov Ka-137 (1998)
Tupolev Tu-143 Reis / 243 Reis-D (1973 / 1982)
 
Tupolev Tu-123 Yastreb / Hawk (1960)

Phi cơ không người lái ISRAEL


IAI Bird Eye 400 (2003)Elbit Skylark I (2004)

IAI Scout (1970)

Phi cơ không người lái HỢP TÁC


Canadair CL-89 / 289 (CANADA, ĐỨC, PHÁP - 1990)EADS Barracuda (ĐỨC, TÂY BAN NHA - 2006)

Phi cơ không người lái CANADA

Bombardier CL-327 Guardian (1996)

Phi cơ không người lái ANH


QinetiQ Zephyr (2005)

BAE Systems Phoenix (1986)

PHI CƠ HUẤN LUYỆN - Trainer


PAKISTAN - Pakistan [1]
ĐỨC - Germany [13]
Ý - Italy [9]
TIỆP KHẮC - Czechoslovakia [10]
THỤY SĨ - Switzerland [5]
PHÁP - France [13]
NHẬT - Japan [9]
NAM TƯ - Yugoslavia [6]
MỸ - United States [42]
BA LAN - Poland [10]
ANH - United Kingdom [16]
BRAZIL - Brazil [3]
BỈ - Belgium [1]
CANADA - Canada [2]
CHILE - Chile [1]
HÀ LAN - Netherlands [3]
HỢP TÁC - Cooperation [3]
IRAN - Iran [1]
NAM HÀN - South Korea [1]
NAM PHI - South Africa [2]
NEW ZEALAND - New Zealand [1]
LIÊN XÔ - U.S.S.R [8]
NGA - Russia [2]
PHẦN LAN - Finland [3]
ROMANIA - Romania [2]
THỤY ĐIỂN - Sweden [4]
TRUNG QUỐC - China [3]
TÂY BAN NHA - Spain [4]
ĐÀI LOAN - Taiwan [2]
ẤN ĐỘ - India [3]
HUNGARY - Hungary [1]
ÚC - Australia [4]
ÁO - Austria [1]
THỔ NHĨ KỲ-Turkey [1]

Phi cơ huấn luyện ẤN ĐỘ


HAL HPT-32 Deepak (1977)HAL HJT-36 Sitara (2003)
HAL HJT-16 Kiran (1964)

Phi cơ huấn luyện ĐÀI LOAN


AIDC T-CH-1 Chung-Tsing (1973)


AIDC AT-3 Tzu Chung (1980)

Phi cơ huấn luyện TÂY BAN NHA

Hispano HA-200 Saeta (1955)
CASA C-101 Aviojet (1977)
AISA I-11 Peque / Vespa (1951)
Hispano HS-42 (1942)

Phi cơ huấn luyện TRUNG QUỐC


Guizhou JL-9 / FTC-2000 Shanying / Mountain Eagle (2003)
Nanchang CJ-6 (1958)
Hongdu L-15 Falcon (2006)

Phi cơ huấn luyện THỤY ĐIỂN


Malmo MFI-9 Junior (1958)

SAAB-91 Safir (1945)SAAB MFI-15/17 Safari/Supporter (1969) 
SAAB 105 (1963)

Phi cơ huấn luyện ROMANIA


IAR-99 Soim (1985)

Phi cơ huấn luyện PHẦN LAN


VL Pyry (1939)

Valmet L-70 Miltrainer / Vinka (1975)
Valmet L-90TP / Aermacchi M-290TP Redigo (1985)

Phi cơ huấn luyện NGAIlyushin Il-103 (1994)


Mikoyan MiG-AT (1996)

Phi cơ huấn luyện NEW ZEALAND

PAC CT-4 Airtrainer (1972)

Phi cơ huấn luyện NAM PHI


Atlas ACE (1991)Atlas Impala (1971)

Phi cơ huấn luyện NAM HÀN

KAI KT-1 Woong-Bee (1991)

Phi cơ huấn luyện IRAN

OWJ Tazarv (1995)

Phi cơ huấn luyện HỢP TÁC


Boeing-BAE T-45 Goshawk (MỸ, ANH - 1988)

Hongdu JL-8 / K-8 Karakorum (TRUNG QUỐC, PAKISTAN - 1990)Potez-Heinkel CM-191 (PHÁP, ĐỨC-1962)

Phi cơ huấn luyện HÀ LAN


Fokker S-11 Instructor (1947)


De Schelde S-20 (1940)Fokker S-14 Machtrainer (1951)