Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

Phi cơ tuần tra ARGENTINA

FMA IA-58 Pucará (1969)

Không có nhận xét nào: