Chủ Nhật, 15 tháng 8, 2010

Phi cơ thể thao ĐỨC

BFW M-23 (1928)
Messerschmitt Bf-108 Taifun (1934)
Comco Ikarus C-22 (1984)
Extra EA-300 (1987)
Gyroflug SC-01 Speed Canard (1980)
Stemme S.10 (1994)
Klemm L-20 (1923)
Junkers A-50 Junior (1929)
Platzer Kiebitz (1984)

Không có nhận xét nào: