Chủ Nhật, 15 tháng 8, 2010

Phi cơ thể thao ANH


de Havilland DH-80 Puss Moth (1929)

Dart Kitten (1937)
Percival P-6 Mew Gull (1934)
Stingby T-67 Firefly (1974)

de Havilland DH-88 Comet (1934)
Supermarine S-6 (1929)

Không có nhận xét nào: