Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

Phi cơ hỏa tiển ĐỨC

Messerschmitt Me-163 Komet
 (1941)
Bachem Ba-349 (1945)
 Natter / Viper

Không có nhận xét nào: