Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

Phi cơ đặc dụng ANH

Miles M-33 Monitor (1944)

Auster B.8 Agricola (1955)

Hawker Henley (1937)

Không có nhận xét nào: