Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

Phi cơ tuần tra TRUNG QUỐC

Harbin SH-5 (1976)

Không có nhận xét nào: