Thứ Hai, 16 tháng 8, 2010

Phi cơ thử nghiệm THỤY ĐIỂN

SAAB 210 LillDraken (1952)

Không có nhận xét nào: