Thứ Ba, 17 tháng 8, 2010

Phi cơ VTOL ANH

Fairey Rotodyne (1957)
Hawker P-1127 / Kestrel (1960)
BAe Sea Harrier (1978)

Không có nhận xét nào: