Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

Phi cơ tuần tra LIÊN XÔ

Beriev Be-6 Madge (1948)
Beriev Be-10 Mallow (1956)

Tupolev Tu-142 Bear F/J (1968)

Không có nhận xét nào: