Thứ Hai, 16 tháng 8, 2010

Phi cơ thử nghiệm NAM TƯ


Ikarus 452 (1953)

Ikarus S-451 (1952)

Không có nhận xét nào: