Chủ Nhật, 15 tháng 8, 2010

Phi cơ thể thao LIÊN XÔ-NGA

Yakovlev Yak-32 Mantis (1961)
Yakovlev Yak-50 (1975)


Sukhoi Su-31 (1992)
Sukhoi Su-26 (1984)
Yakovlev Yak-55 (1981)Aeroprakt A-11M Hamlet (1983)

Yakovlev Yak-54 (1993)

OTRAIR Pelican-4 (2002)

MAI-223 Kityonok (2004)
Sukhoi Su-29 (1991) 

Không có nhận xét nào: