Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

Phi cơ đặc thù LIÊN XÔ

KM Caspian Sea Monster (1966)
Alekseyev A-90 Orlyonok / Eaglet
 (1972)
Alekseyev Volga-2 (1986)

Không có nhận xét nào: