Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

Phi cơ tuần tra NHẬT

Shin Maywa US-1A Kai (1967)
Shin Maywa US-2 (2003)
Kawanishi H6K Mavis (1936)

Kawasaki P-2J Neptune (1966)

Không có nhận xét nào: