Thứ Hai, 16 tháng 8, 2010

Phi cơ thử nghiệm Ý

Fiat 7002 (1961)


Stipa Caproni (1932)


SAI-Ambrosini SS.4 (1939)

Pietro Terzi Lucy THM (2010)
Piaggio P-111 (1941)
Piaggio P-119 (1942)


Bestetti-Nardi BN-1 (1940)Umbra AUT-18 (1939)

Caproni-Campini N.1 (1940)Aerfer Sagittario II (1956)

Không có nhận xét nào: