Thứ Hai, 16 tháng 8, 2010

Phi cơ thử nghiệm CANADA


UTIAS Ornithopter 1 Canadian Flapper (2006)

AeroVelo Atlas (2012)

Không có nhận xét nào: