Chủ Nhật, 15 tháng 8, 2010

Phi cơ thể thao UKRAINE

RemSchetMash RSM-15 Robust (2006)
Aeroprakt A-22 Foxbat / Valor (1996)


Skyeton K-10 Swift (2006)

Không có nhận xét nào: