Thứ Hai, 31 tháng 5, 2010

OANH TẠC CƠ - Bomber


ĐỨC - Germany [34]
Ý - Italy [16]
TRUNG QUỐC - China [2]
TIỆP KHẮC - Czechslovakia [4]
THỤY ĐIỂN - Sweden [2]
PHÁP - France [20]
NHẬT - Japan [21]
NAM TƯ - Yugoslavia [1]
MỸ - United States [56]
LIÊN XÔ - U.S.S.R. [41]
BULGARIA - Bulgaria [2]
BA LAN - Poland [5]
ANH - United Kingdom [40]
ARGENTINA - Argentina [2]
ÚC - Australia [1]
BỈ - Belgium [1]
TÂY BAN NHA-Spanish [1]
HÀ LAN-Netherland [1]

Oanh tạc cơ ARGENTINA


FMA AeMB.1 / AeMB.2 Bombi (1935)FMA IAe-24 Calquin (1946)

Oanh tạc cơ BA LAN


LWS-6 Zubr (1936)


PZL-23 Karas (1934)


PZL-46 Sum (1938)PZL-37 Los (1936)
PZL P-43 Czajka (1937)

Oanh tạc cơ BULGARIA


DAR-10 Bekas (1941)SFKB KB-11 Fazan (1940)

Oanh tạc cơ NAM TƯ

Rmaj R-1 (1940)

Oanh tạc cơ THỤY ĐIỂN


SAAB 17 (1940)SAAB 18 (1942)

Oanh tạc cơ TIỆP KHẮC


Aero A-42 (1929)


Praga E-51 (1938)

Letov S-50 (1938) 


Aero A.300 (1938)

Oanh tạc cơ TRUNG QUỐC


Harbin H-5 (1968)

Xian H-6 (1959)

KHU TRỤC CƠ - Attack


ANH - United Kingdom [3]
ARGENTINA - Argentina [1]
HỢP TÁC - Cooperation [5]
LIÊN XÔ - U.S.S.R. [13]
MỸ - United States [24]
NAM HÀN - South Korea [1]
NAM TƯ - Yugoslavia [3]
NHẬT - Japan [2]
PHÁP - France [10]
THỤY ĐIỂN - Sweden [1]
TRUNG QUỐC - China [2]
Ý - Italy [3]
BA LAN - Poland [1]
TÂY BAN NHA-Spanish[1]
NAM PHI-South Africa [1]

Khu trục cơ Ý

Breda Ba-88 Lince (1936)

Aermacchi MB-339 (1976)

 
Breda Ba-65 (1935)

Khu trục cơ TRUNG QUỐC

Guizhou JL-9 / FTC-2000 Shanying / Mountain Eagle (2003)
Nanchang Q-5 / A-5 Fantan (1965)

Khu trục cơ THỤY ĐIỂN

SAAB J-21/21R (1943)

Khu trục cơ PHÁP


Sud-Est SE-2410/2415 Grognard (1950)
SNCASE SE.116/117 Voltigeur (1958)

Dassault-Breguet Super Étendard (1974)

SIPA S.1100 (1958)
Potez 75 (1953)

Morane-Saulnier MS-1500 Epervier (1958)

Breguet Br-960 Vultur (1951)
 
Dassault Mirage 5 / 50 (1967)


 
Sud Aviation S.O.4050 Vautour II (1952)
Breguet Br-693 (1938)

Khu trục cơ NHẬT


Mitsubishi Ki-51 Sonia (1939)Tachikawa Ki-36 / Ki-55 Ida (1938)

Khu trục cơ NAM TƯ


SOKO J-21 Jastreb (1961)SOKO G-4 Super Galeb (1978)
SOKO J-20 Kraguj (1964)

Khu trục cơ NAM HÀN

Khu trục cơ ARGENTINA

FMA IA-63 Pampa (1984)

GIÁM SÁT-CẢNH BÁO SỚM - Airborne Warning and Control System


ANH - United Kingdom [1]
LIÊN XÔ - U.S.S.R. [4]
MỸ - United States [3]
THỤY ĐIỂN - Sweden [1]
ÁO - Austria [1]

Giám sát - cảnh báo ANH

Avro 696 Shackleton (1949)

Giám sát - cảnh báo LIÊN XÔ


Tupolev Tu-126 Moss (1962)

Antonov An-71 Madcap (1985)Beriev A-50 Shmel / Mainstay (1978)Kamov Ka-31 Helix (1987)

Chủ Nhật, 30 tháng 5, 2010

DO THÁM-TRINH SÁT - Reconnaissane

ANH - United Kingdom [10]
BA LAN - Poland [1]
CANADA - Canada [1]
LIÊN XÔ - U.S.S.R. [6]
MỸ - United States [28]
NHẬT - Japan [8]
PHÁP - France [12]
Ý - Italy [5]
ĐỨC - Germany [13]
LITHUANIA - Lithuania [1]
ẤN ĐỘ - India [1]
ĐAN MẠCH-Denmark [1]
BULGARIA-Bulgaria [1]
NAM TƯ-Yugoslavia [1]
HỢP TÁC-Cooperation [1]
HÀ LAN-Netherlands [1]

Trinh sát cơ CANADA

deHavilland Canada DHC-2 / U-6 / L-20 Beaver (1947)

Trinh sát cơ BA LAN

LWS-3 Mewa (1937)

Trinh sát cơ NHẬT


Mitsubishi Ki-15 Babs (1936)


Kokusai Ki-76 Stella (1941)
Aichi E13A Jake (1940)
Nakajima C6N Saiun / Myrt (1943)
 
Yokosuka R2Y Keiun (1945)Yokosuka E14Y Glen (1939)
 
Mitsubishi Ki-46 Dinah (1939)
Mitsubishi F1M Pete (1936)