Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2010

Trực thăng BA LAN


PZL Kania (1979)PZL SM-2 (1959)PZL-Swidnik W-3 Sokol (1979)

 
PZL SW-4 Puszczyk (1994)

Không có nhận xét nào: