Thứ Ba, 17 tháng 8, 2010

Phi cơ tác chiến điện tử MỸ

Grumman EA-6B Prowler (1968)
General Dynamics / Grumman
 EF-111A Raven (1977)
Boeing EA-18G Growler (2006)

Không có nhận xét nào: