Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2010

Trực thăng UKRAINE

Aerokopter ZA-6 / AK1-3 Sanka (1999)

Không có nhận xét nào: