Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

Phi cơ tiếp nhiên liệu NGA

Ilyushin Il-78 Midas (1983)

Không có nhận xét nào: