Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

Phi cơ đặc dụng CANADA

Bombardier / Canadair
 CL-415 Superscooper (1993)
Canadian Vickers Vedette
 (1924)
Canadair CL-215 Scooper (1967)

Không có nhận xét nào: