Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

Trực thăng TÂY BAN NHA

Aerotécnica AC-12 Pepo (1954)

Aerotécnica AC-14 Madrid (1957)Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Aerotécnica AC-14

AC-14
TRỰC THĂNG HẠNG NHẸ
Aerotécnica (Tây Ban Nha)
___________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01 + 04 HK
Dài : 8,13 m
Đường kính cánh quạt : 9,65 m
Cao : 3,10 m
Trọng lượng không tải : 650 kg
Tối đa khi cất cánh : 1.250 kg
Động cơ : 01 động cơ cánh quạt Turboméca Artouste IIB có sức đẩy 400 ngựa.
Tốc độ : 180 km/giờ
Cao độ : 6.800 m
Tầm hoạt động : 640 km
Bay lần đầu : 16/7/1957
Số lượng sản xuất : 10
Quốc gia sử dụng : Tây Ban Nha.
Phi cơ so sánh : Nord 1750 Norelfe (Pháp).
.


NGUỒN :
- es.wikipedia.org
- aviastar.org
- airwar.ru
- airliners.net
- aviationcorner.net


Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

Gyrodyne QH-50 DASH


QH-50  DASH
TRỰC THĂNG KHÔNG NGƯỜI LÁI CHỐNG TÀU NGẦM
Gyrodyne Company of America (Mỹ)
____________________________________________________
.
Phi hành đoàn : Không.
Dài : 3,94 m
Đường kính cánh quạt : 6,10 m
Cao : 2,96 m
Trọng lượng không tải : 524 kg
Tối đa khi cất cánh : 1.036 kg
Động cơ : 01 động cơ cánh quạt turbo Boeing T50-BO-8A có sức đẩy 300 ngựa.
Tốc độ : 148 km/giờ
Cao độ : 5.000 m
Tầm hoạt động : 130 km
Hỏa lực : 02 ngư lôi Mk.44 hoặc Mk.46.
Bay lần đầu : 1959
Số lượng sản xuất : 755
Quốc gia sử dụng : Mỹ, Nhật.
Phi cơ so sánh : Northrop Grumman RQ-8 Fire Scout (Mỹ).
.
Xem clip về Gyrodyne QH-50 DASH (Drone Anti-Submarine Helicopter)
NGUỒN :
- en.wikipedia.org
- gyrodynehelicopters.com
- airliners.net
- youtube.comThứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Hiller ROE-1 Rotorcycle


ROE-1  Rotorcycle
TRỰC THĂNG SIÊU NHẸ
Hiller Aircraft Co. (Mỹ) & Saunders-Roe Ltd. (Anh)
___________________________________________________
.
Phi hành đoàn : 01
Dài : 3,81 m
Đường kính cánh quạt : 5,64 m
Cao : 2,29 m
Trọng lượng không tải : 140 kg
Tối đa khi cất cánh : 255 kg
Động cơ : 01 động cơ hai thì 4 xi-lanh Nelson H-59/YO-65-2 có sức đẩy 40/43 ngựa.
Tốc độ : 113 km/giờ
Cao độ : 4.000 m
Tầm hoạt động : 267 km
Bay lần đầu : 10/01/1957
Số lượng sản xuất : 12
Quốc gia sử dụng : Mỹ, Anh.
Phi cơ so sánh : Gyrodyne RON Rotorcycle (Mỹ).
.
Xem clip về Hiller ROE-1 Rotorcycle
NGUỒN :
- en.wikipedia.org
- airwar.ru
- airliners.net
- airandspace.si.edu
- heli-archive.ch
- stilltimecollection.co.uk
- aviastar.org
- youtube.com