Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2010

Trực thăng ÁO

Doblhoff WNF-342 (1943)

Không có nhận xét nào: